RSS

Long Đồ Án 20 – Oai Kim Bồn


LONG ĐỒ ÁN QUYỂN 20:

OAI KIM BỒN

(A.k.a Cái chậu bằng vàng vừa lệch vừa méo)

Tác giả: Nhĩ Nhã

***

Làm vì thất nghiệp rảnh rỗi, và cũng  vì đây là quyển cuối cùng của Long đồ, cũng muốn thử mần hàng cổ trang xem sao, đừng hối tớ làm những quyển khác nha, rảnh thì tớ sẽ tự mần ~

***

663 – thư

664 – PN: phong ba của Mèo [Hạ]

665 – bạn Miêu không làm mọi người thất vọng 

666 – nhàn sự muốn xen vào 

667 – thiệp mời 

668 – mặt nạ vàng

669 – nhà hoang 

670 – nhà hoang (tiếp)

671 – cây hoa gạo 

672 – thụ linh 

673 – hai khả năng 

674 –  môn phái nội đấu 

675 –  mộng dữ huyễn 

676 – oai kim bồn 

677 – đột phá vòng vây 

678 – tựa như ảo mộng 

679 – sáng sớm 

680 – bản tính 

681 – chim đầu đàn 

682 –  mục đích bất minh 

683 – long nhan bất duyệt 

684 –  Ác điển 

685 – quái bệnh 

686 – sơ ngộ 

687 – thần án 

688 – thư sinh 

689 – Tướng quân mù 

690 – ám mưu hung dũng

691 – bẫy

692 – bệnh 

693 – thành biến

694 – Ác Đế chương văn

695 – Cổ thành

696 – hỏa nộ

697 – bẫy rập của Mèo 

698 – PN: Ma Quỷ thành mỹ thực lễ

699 – Ác Đế chi ác

700 – Hắc Phong thành tái hội !

HOÀN

wordebook

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: