RSS

Category Archives: SCI Mê Án Tập __Vụ án thứ 20: Người Sai Vị

BTHT chi Người Sai Vị – Chương 2


02 Kẻ trộm côn trùng

“Côn trùng?”

 

“Đúng vậy, côn trùng!”

 

“Côn trùng mà lớn vầy luôn?”

 

“Ừ! Quá lớn!”

 

“Hoa văn tia laser này!”

 

“Lợi hại!”

 

“Bọ rùa?”

 

“Còn là một con bọ rùa phiên bản siêu trùng!”

 

Read the rest of this entry »

 

Tags: ,

BTHT chi Người Sai Vị – Chương 1


01 Côn trùng

 

Sau khi I bị bắt, chớp mắt mà đã qua ba tháng.

 

Mấy ngày ban đầu, tất cả thành viên SCI hăng hái tăng cao, chờ mấy vị Người Sai Vị trong truyền thuyết tới cửa cướp I, để còn qua đó tìm được N rồi tìm đến K, rồi tiện thể phá huỷ cái tổ chức KING ác độc, rồi đào đến nguồn cội của chuỗi tình tiết vụ án dài đến cả nửa thế kỷ này. Read the rest of this entry »

 

Tags: