RSS

Category Archives: Long Đồ Án __ Quyển 12: Hồng Anh Tà Vũ

PN Long Đồ Án – Mừng tân niên chi đại chiến trù phòng (hạ)


LONG ĐỒ ÁN VỤ 12: HỒNG ANH TÀ VŨ

Phiên ngoại – Mừng tân niên chi đại chiến trù phòng (hạ)

Sau hơn một canh giờ chiến đấu hăng hái, giai đoạn xử lý nguyên liệu nấu ăn rốt cuộc đại công cáo thành.

Nhìn nhìn lại nguyên liệu đã được mọi người xử lý . . . Read the rest of this entry »

 

Tags: ,

PN Long Đồ Án – Mừng tân niên chi đại chiến trù phòng (trung)


LONG ĐỒ ÁN VỤ 12: HỒNG ANH TÀ VŨ

Phiên ngoại – Mừng tân niên chi đại chiến trù phòng (trung)

“Làm cơm, là một việc rất cần chú ý đến chiến thuật, phối hợp là then chốt của then chốt. Cái gọi là không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đội hữu như heo . . . Ai nha.”

Bàng Dục còn chưa nói dứt đã bị Bao Duyên cầm một cây nấm hương đập, “Ít lý luận suông đi, nhanh cắt đậu hũ.”
Read the rest of this entry »

 
Comments Off on PN Long Đồ Án – Mừng tân niên chi đại chiến trù phòng (trung)

Posted by on January 25, 2014 in Long Đồ Án __ Quyển 12: Hồng Anh Tà Vũ

 

Tags: ,

PN Long Đồ Án – Mừng tân niên chi đại chiến trù phòng (thượng)


LONG ĐỒ ÁN VỤ 12: HỒNG ANH TÀ VŨ

Phiên ngoại – mừng tân niên chi đại chiến trù phòng (thượng)

Hôm nay, tuyết rơi rất dày.

Sáng sớm, trong Hồng Anh Trại. Read the rest of this entry »

 
 

Tags: ,

PN Long Đồ Án – Đại hội vận động Tứ quốc mừng tân niên Nguyên Đán


LONG ĐỒ ÁN Q12: HỒNG ANH TÀ VŨ

Phiên ngoại: Đại hội vận động Tứ quốc mừng tân niên Nguyên Đán

 

            Tân niên đến, Bao đại nhân đưa mọi người của phủ Khai Phong, về lại Khai Phong, chuẩn bị lễ mừng năm mới.

 

            Khai Phong gần đây tuy rằng hơi lạnh, thế nhưng khí trời vẫn rất tốt, bách tính đều chuẩn bị lễ mừng năm mới , trên đường vô cùng náo nhiệt, rất có không khí.

  Read the rest of this entry »

 

Tags: ,