RSS

Category Archives: Long Đồ Án __ Quyển 11: Âm Dương Điện Quỷ Diện Nhân

PN Long Đồ Án – Cuộc sống chăm trẻ của Vương gia [Hạ]


LONG ĐỒ ÁN VỤ 11: ÂM DƯƠNG ĐIỆN QUỶ DIỆN NHÂN

【 phiên ngoại 】 Cuộc sống chăm trẻ của Vương gia ( hạ )

 

Bao Chửng và Bàng Cát cũng không biết có thù hận gì, vừa thấy mặt nhau đều nhảy dựng cả lên.

 

Triệu Phổ hiếu kỳ nhìn hai người, Vương gia thì nhìn tiểu Triệu Trinh đang ở trên đùi mình.

  Read the rest of this entry »

 
Comments Off on PN Long Đồ Án – Cuộc sống chăm trẻ của Vương gia [Hạ]

Posted by on February 14, 2014 in Long Đồ Án __ Quyển 11: Âm Dương Điện Quỷ Diện Nhân

 

Tags: ,

PN Long Đồ Án – Cuộc sống chăm trẻ của Vương gia [Thượng]


LONG ĐỒ ÁN VỤ 11: ÂM DƯƠNG ĐIỆN QUỶ DIỆN NHÂN

Phiên Ngoại cuộc sống chăm trẻ của Vương gia ( thượng )

 

Một năm nọ, Triệu Trinh ba tuổi, Triệu Phổ năm tuổi, Bát Vương gia mười tám tuổi, Bao Chửng mười bảy tuổi, Bàng Cát mười chín tuổi.

 

Sau một đêm tuyết lớn, sáng sớm trời lạnh muốn chết.

 

Người dọn tuyết cũng ít hơn ngày thường, hắt xì một tiếng, nhóm hạ nhân của Bát Vương phủ mở phủ môn, khiêng chổi ra quét tước.

  Read the rest of this entry »

 

Tags: ,

PN Long đồ án – Kế hoạch gây giống cổ trùng của Công Tôn tiên sinh ( hạ )


LONG ĐỒ ÁN VỤ 11: ÂM DƯƠNG ĐIỆN QUỶ DIỆN NHÂN

【phiên ngoại】 Kế hoạch gây giống cổ trùng của Công Tôn tiên sinh ( hạ )

Vì nuôi cổ trùng, Tiểu Tứ Tử và Công Tôn đều trở nên bận rộn, hai cha con thay phiên nhau, y như ấp trứng vậy, Công Tôn ca tối Tiểu Tứ Tử ca sáng, hai người thường uy một chút nước đường, lại uy các loại dược thủy, sau đó là phơi nắng, rồi ủ trong lửa hoặc ngâm trong nước, còn phải ướp lạnh, nói chung bận đến tối mắt. Read the rest of this entry »

 

Tags: ,

PN Long đồ án – Kế hoạch gây giống cổ trùng của Công Tôn tiên sinh ( thượng )


LONG ĐỒ ÁN VỤ 11: ÂM DƯƠNG ĐIỆN QUỶ DIỆN NHÂN

【phiên ngoại】 Kế hoạch gây giống cổ trùng của Công Tôn tiên sinh ( hạ )

Bắt đầu vào đông, khí trời dần chuyển lạnh.

Khai Phong phủ gần đây không có án gì, tuy rằng trong quyển Long Đồ Án còn rất nhiều vụ chưa giải quyết, nhưng Triệu Trinh vẫn chưa bắt Bao đại nhân và Bàng thái sư mang theo đại đội nhân mã tiếp tục đi tuần, mà để bọn họ ở lại Khai Phong phủ cho đến hết năm. Read the rest of this entry »

 
Comments Off on PN Long đồ án – Kế hoạch gây giống cổ trùng của Công Tôn tiên sinh ( thượng )

Posted by on January 26, 2014 in Long Đồ Án __ Quyển 11: Âm Dương Điện Quỷ Diện Nhân

 

Tags: ,